CILLA ERICSON

CILLA ERICSON
Bildkonstnär och bildpedagog. Född 1945 i Stockholm, bosatt i Drottningholm. Utbildning: Lovö. Konstfackskolan 1962-65 och vid Teckningslärarinstitutet 1965-67. Gerlesborgskolan, 1967-’68. Har haft egen målarskola tillsammans med Peter Tucker, Målarakademin för Barn & Ungdom. Hon undervisade i Stockholms Stads Kulturskola, Brommaplan, 1997-2012. Bild: Cilla Ericson, Klarälven. Landskap i tre akter, akt. 3, 1970-1977.


Mer info om CILLA ERICSON»