KERSTIN BUTLER

KERSTIN BUTLER
Textilkonstnär. Född 1923, död 2018. Utbildning: Konstfack. Hon var större delen av sin verksamhet knuten till Hemslöjden i Kalmar, men var även verksam vid Oxhagshemmets terapiavdelning."Kerstins konstnärskap karaktäriserades av en genuin färgkänsla". Stipendier: Kalmar kommuns kulturstipendium.
Bild: Åsa.