Paul Pill Jr.

Paul Pill Jr.
Bildkonstnär och teckningslärare vid Årstaskolan, Stockholm. Född 1930 i Estland, död 1981. Flydde med familjen till Sverige hösten 1944. Utbildning: Konstfack, Stockholm, och Teckningslärarinstitutet, Stockholm. Hans konstnärliga produktion var omfattande. Särskilt bör nämnas hans ytterst originella och fantasifulla grafiska fiskar och fåglar.
Bild grafiskt blad från- 1976.