CURT VIBERG

CURT VIBERG
Bildkonstnär och inredningaarkitekt. Född 1908 i Stockholm, död 1969. Utbildning: Konstakademien i Stockholm, samt i Tyskland och Frankrike. Han bodde största delen av sitt liv på Gotland. Han har målat bibliska motiv. Han arbetade även med glasmålningar till Klosters kyrka. En målning med fiskare i Fors kyrka. Han gjorde åtskilliga väggmålningar till krogar. Gamla stadens Gästgifveri på Gästis i Eskilstuna 1953. Offentlig utsmyckning: altartavlor i Umeå och Vindelns kyrkor, Fors kyrka. glasmålningar till Klosters kyrka, Hafstensunds kapell, samt dekorativa byggnader, delvis i samarbete med V. Lundström. Representerad utomlands: Minneapolis i USA.
Bild: Norreport, Visby 1955.