ELSIE DAHLBERG

ELSIE DAHLBERG
Skulptör och tecknare. (ELSIE Margareta ). Född 1916 i Stockholm. Utbildning: Konstfackskolan 4 år och Konstakademin 5 år. Arbetar i lera, trä, brons, järn, glas, betong samt kol, blyerts och färg. Separatutställningar : Dr Glas Stockholm, Konstnärshuset, Sandvikens Konsthall, Östersunds museum, Gotlands konstmuseum, Borlänge Konsthall, i Göteborg. Samlingsutställningar: Ung skulptur, Götegorg Konsthall, Nationalmuseum, Konstakademien, samt turnerat med Skulpturförbundet på de flesta muséer och konsthallar i Sverige. Offentlig utsmyckning: Genom KNAP, Statens Konstråd, Kommuner och Landsting har hon utfört 35 större och mindre verk till torg, parker, hallar, skolor och sjukhus runt om i Sverige. Även till företag, rederier och privata beställningar. Representerad: Malmö Museum, Statens Konstråd.
Bild: Finn Malmgren. Avskedet på polarisen. Placerad 1980.