PETRUS FORSBERG

PETRUS FORSBERG
Konstsmed och mönsterritare. (Gustaf PETRUS). Född 1880 i Stockholm, död där 1949. Utbildning: Studerade i utlandet och ledde egen konstsmidesverkstad 1905. Har gjort dekorativa arbeten i järn samt lämnat ritningar till en mängd konstindustriella föremål. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Helsingfors konstslöjdsmuseum.
Bild: Lampett, Smide, Jugend, Petrus Forsberg, höjd: 52 cm.