JEAN BAPTISTE DUSART - Dieussart

Fransk skulptör, kom till Sverige i mitten av 1600-talet. I Stockholm var han sysselsatt med Riddarhusets utsmyckning, där han bl. a. utförde de allegoriska statyerna Freden och Kriget, samt ett par statyer av bly i Värnhems klosterkyrka.