NILS JANZON

NILS JANZON
Bildkonstnär och tecknare. (NILS Gustaf). Född 28 april 1850 i Stockholm, död 30 mars 1926. Utbildning: Konstakademien 1874-1878, och var verksam som lärare i svenska och matematik vid blindinstitutet Tomteboda 1879-1892. Utställningar: Han medverkade ett flertal gånger i utställningar med Konstföreningen för södra Sverige och Halland konstförening. Som illustratör medverkade han i tidskrifterna Eko 1875–1876, Förr och nu samt Ny Illustrerad Tidning 1877–1878 och i mindre omfattning för andra tidningar. Hans konst består av porträtt och genremålningar i olja eller akvarell samt teckningar i blyerts. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Kungliga biblioteket i Stockholm och Vetenskapsakademiens samlingar.
Bild: Olja på duk, signerad och daterad 1913, Flickporträtt. 40 x 30 cm.