SVEN SAHLSTEN

SVEN SAHLSTEN
Bildkonstnär. (SVEN John Folke ). Född 1908 i Örebro, död där 1950. Utbildning: Konstakademien och i Paris. Han har i en fin, dämpad kolorit målat självporträtt, stadsmotiv, interiörer, landskap och blommor. Representerad: Örebro museum.
Bild: Blommande fruktträd, 1943.