Sven Thorsten Åke HAMMARBERG

Sven Thorsten Åke HAMMARBERG
Skulptör. Född 1900 i Stockholm, död 1974. Utbildning: Tekniska skolan i Stockholm 1920-1922 och fortsatte därefter med praktik i sin faders ateljé innan han studerade för Emile-Antoine Bourdelle vid Académie de la Grande Chaumière i Paris 1928-1930 och för P Bouchard, M Landowski och P Niclausse vid Académie Julian samt för Nils Sjögren vid Konsthögskolan i Stockholm 1931-1935. Specialiserade sig på porträttbyster, men efter 1935 ägnade han sig åt medaljkonst över Carl von Linné. Representerad: Linköpings museum och i Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.