WIKING SAHLIN

WIKING SAHLIN
Bildkonstnär och tecknare. Född 1917 i Södra Sallerup. Utbildning: Slöjdföreningens Skola i Göteborg, HKS. Han vill i sitt måleri förmedla tankar och associationer, funderingar över tillvaron, surrealistiska, men också med vardagliga riktmärken. En känsla av underverk, tillsammans med en stor detaljrikedom, gör honom till en ciceron på livets magiska rundresa. Representerad: Malmö Museum, Malmö kommun och Konstnämnd, Statens Konstråd, Kristianstads och Gävleborgs Läns landsting, Klippans och Vellinges Kulturnämnd.
Bild: Lyxtelegram.