JOHN VIRKE

JOHN VIRKE
Bildkonstnär, scenograf och produktionsdesigner. (Karl John Rickard). Född 28 juli 1947 i Stockholm. Utbildning: Konstfackskolan. HKS 1967-1972. Separatutställning: i Nässjö, Stockholm, Köpenhamn och Malmö. Hans måleri visar en iakttagelse av natur, luft och ljus. Han har varit verksam sedan 1972, som scenograf vid SVT med främst teater musik och filmproduktion.