YRJAN URIAN OLOFSSON

YRJAN  URIAN OLOFSSON
Bildkonstnär, på 1500-talet. Han arbetade med bibliska och heraldiska motiv. Offentlig utsmyckning: i Nicolal kyrka i Stockholm och kalkmålningarna signerade 1549, Sorunda kyrka, i Bååthska gravkoret i Sorunda, målningar från 1540-talet, som frilade 1959 i Badelunda kyrka.
Bild: Nicolal kyrka i Stockholm.