JANUS JAHN

JANUS JAHN
Bildkonstnär, målare och grafiker. (JANUS Ditlev Simoni). Född, den 13 januari i Köpenhamn. Död den 16 mars 2011 i Varekil, Orust. Jahn har bott i Sverige sedan 1943. Utbildning: Studerade åren 1944-1947 för Nils Wedel vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola 1948-1951 för Endre Nemes. Jahn har företagit studieresor till Frankrike, Holland, Spanien, Finland och Jugoslavien. Han deltog i samlingsutställningar i Göteborg från 1951 och utställde separat i Börjessons konsthandel 1951 och Modern konst i hemmiljö i Stockholm 1953. Utgivit portföljen,6 träsnitt, med Egil Carlsson, Jörgen Lindgren, Niels-Henrik Mörck, Tage Törning och Lennart Åsling. Jahn framträdde i sina utställningar nästan uteslutande med färgträsnitt utarbetade i en personlig stil med tjock täckande tryckfärg på stocken och med ett livfullt utnyttjande av träets ojämnheter och ådringar vilket förlänar hans dekorativt åtstramade kompositioner en nästan textil karaktär. I stor utsträckning har han behandlat motiv ur forngrekisk dikt och mytologi, fantasier över grekiska vasmålningar tolkade i en andra av naiv upplevelse och dekorativt behärskad mönsterverkan. Jahn har också utfört oljemålningar, bland annat hamnbilder präglade av en mer realistisk bildverkan. Representerad Jönköpings länsmuseum.
Bild: Figurmotiv, färgträsnitt 1955, 20 x 40 cm.