Kjell Falk

Kjell Falk
Bildkonstnär. Född 1940, död 2012 i Göteborg. Son till Ragnar Falk, bror till Per Falk. Målade främst landskapsmotiv från Bohuslän i olja, ofta med fokus på ljusets färger.