JENNY CARLSSON GRIP

JENNY CARLSSON GRIP
Bildkonstnär. Född 1984 i Ronneby där hon bor och är verksam idag. Utbildning: Umeå Konsthögskola, masterexamen i fri konst (MFA) 2013. Utställningar: Malmö Konsthall, Bonniers Konsthall i Stockholm, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Bildmuseet i Umeå och Kalmar konstmuseum samt Galerie Forsblom i Stockholm och i Helsingfors, Finland. Stipendier: Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2022, Svenska Konstnärernas Förening samt Vera och Göran Agnekils Stipendium från Konstakademien. Offentliga och internationella samlingar: Stockholms stad, Uppsala kommun, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Västerbottens museum, Blekinge museum, TIA-collections, USA och Aalto-universitetet, Finland.