->355<-->1410<-->318<-->239<-->482<-->475<-->947<-->1586<-->250<-->479<-->376<-->304<-->1432<-->211<-->1186<-->983<-->774<-->813<-->305<-->4281<-

Konstnärer: V

Antal träffar: 110 st.
Visa per sida: 20 50 100
1 2 3 4 5 6

von Brömssen BIRGER »
Bildkonstnär och målare. (BIRGER Gerhard). Född den 1 februari 1894 i Västerlanda, Bohuslän, död den 14 april 1990 i Göteborg. Studerade på Valands konstskola. Han målade...

von CAMPENHAUSEN BODO »
Bildkonstnär och konsthantverkare. (BODO Balthazar Frans). Född 1898 på fädernegården i Wesselhof, Livland, Lettland, död 1988. Ätten är urgammal svensk adel. Utbildning:...

von CÖLLEN BRITTA »
Brita (Birgitta) von Cöllen, också kallad von Cöln. Född Stenkell, död 1707, svensk konstnär. Kända tavlor är ett porträtt av professor Ericus Castovius, och ett...

von DIEDRICHS DISA »
Konsthantverkare och bildkonstnär. (Thora DISA Carlsdotter). Född 28 januari 1885 på Nygård i Kalmar län, död 1964. Utbildning: Har bedrivit privata studier. Hon har...

von DÜBEN FREDRIKA ELEONORA »
Textilkonstnär, bildkonstnär och brodös. Född17 december 1738, död 1 mars 1808 i Linköping. Hon var dotter till Joachim von Düben d.y. Hon arbetade som överhovmästarinna...

von ENGESTRÖM-AHRENBERG WIDOLFA »
Bildkonstnär och grafiker. Född. 8 oktober 1845 på Berge, Brunflo socken Jämtlands län, död 13 april 1914, Helsingfors, Finland . Gift med bildkonstnären Johan Jacob...

von FREYMANN PAULA »
Keramiker och designer. Född 1939 i Helsingfors. Hon är bosatt och har egen studio och ateljé på Walmstedtska gården i Uppsala. Utbildning: Konstfack och vid...

von GEGERFELT GUNNAR »
Bildkonstnär och keramiker. (Carl Gunnar Jonni). Född 30 augusti 1926 i Laholm, död 2 oktober 2012 i Vreta Kloster. Utbildning: Konstfackskolan, Otte Skölds målarskola,...

von GEGERFELT KARIN »
Bildkonstnär. Född 1898 i Stockholm, död 1998 i Botkyrka. Hustru till skådespelare Eric von Gegerfelt. Hon målade blomstermotiv i olja och akvarell, men också ett stort...

von GEGERFELT WILHELM »
Bildkonstnär. Född 1844 i Göteborg, död 1920 i Torekov. Son till Victor Gegerfelt. Utbildning: Konstakademien i Köpenhamn och Stockholm, sedan i Düsseldorf och Paris. Han...

von GERTTEN JOHAN ADAM »
Konstnär Johan Adam von Gertten, född 1767 och död 1835. Von Gertten var överstelöjtnant och överadjutant 1794, men ägnade sig mest åt konststudier, blev Elias Martins...

von HEIDEKEN PER GUSTAF »
Bildkonstnär. Född 1781 i Stockholm, död 1864. Utbildning: Konstakademien. 1834 lärare på Konstakademin. Han målade romantiska landskap, i vilka han särskilt efterbildade...

von HENNIGS GÖSTA »
Bildkonstnär. (Karl Gustaf GÖSTA Albert). (Född 1866 i Roglösa, Östergötland, död 1941. Utbildning: Konstnärsförbundets skola 1891-1893 för Richard Bergh, Per Hasselberg...

von HOLST JOHAN »
Bildkonstnär och militär. (JOHAN Gustaf von). Född i Stockholm 1841, död där 1917. Utbildning: Han var Nils Anderssons elev och har målat ett stort antal djurtavlor, ofta...

von HOLTEN RAGNAR »
Bildkonstnär och tecknare. (RAGNAR Eric Alfred ). Född 1934 i Gleiwitz,Tyskland. Utbildning: Började teckna och måla 1950, docent i konstvetenskap 1969, hospitant vid...

von KARLSTEEN ARVID »
Medaljgravör. (Arvid Jonasson). Född 16 mars 1647 på Getskogens gård (troligen Gelleråsen) i Karlskoga socken, död 3 maj 1718 i Stockholm. Han arbetade en tid på...

von KONOW JURGEN »
Bildkonstnär och grafiker. (Carl Jurgen Torsson). Född 2 juni 1915 i Östersund, död den 10 juni 1959 i Växjö. Han tillhörde gruppen De unga. Von KONOW studerade vid...

von Krusenstjerna LILIAN Fredrique »
Bildkonstnär, målare, tecknare. Född den 14 september 1924 i Hartford, USA, död den 10 september 1954 i Göteborg. Elev för Nils Nilsson på Valands målarskola (med flera...

VON POST KERSTIN »
Bildkonstnär. (Christina KERSTIN Beata Jacquelina Vilhelmina). Född 8 december 1835 på Äs herrgård i Julita socken, död 8 mars 1917 i Paris. Utbildning: Hon studerade i...

von POST BÖRJESSON HEDVIG »
Keramiker, skulptör och bildkonstnär. (HEDVIG Erika (Vicken). Född 12 mars 1886 på Kleva, i Alsheda socken, död 21 juni 1950 Princeton, USA. Dotter till bergsingenjören...